Browsing "Older Posts"

Gösterilen Kategori " tarım "

Gübre Hakkında Temel Bilgiler

By Ayrıntı Blog → 21 Temmuz 2015 Salı
Bitkilerin verimlerini artırmak ve alınan ürünlerin kalitesini yükselmek için toprağa verilen maddelere gübre denir. Gübreler çeşitlidir ve sınıflandırma yapılacaksa söyle bir sınıflandırma mümkündür.

Hayvan Dışkısı (ahır gübresi)
Bitki Artıkları (yeşil gübre ve küspe)
Kimyasal Maddeler (kimyasal gübre)


Bitkiler, yaşama ve gelişmelerini temin eden besinleri, suda erimiş olarak alırlar. Bu alma işlemi kökler yoluyla veya diğer organları yoluyla olabilir. Alınan besin maddeleri ışığın yardımıyla besine çevirilirler (fotosentez). Tarım topraklarının verimi her şeyden önce toprağın yapısına bağlıdır. Toprakların kimyevi, fiziki ve biyolojik yapıları istenilen durumda değilse, verim azalır. Gübereler bitkilerin toprakta yararlanabileceği maddeleri çoğaltmaya, bitkilerin gelişmesi için gerekli olan fakat sularla yıkanan veya akıp giden mineral kaybını karşılamaya, toprakta bulunmayan besin maddelerini temin etmeye yarar. Çok esi dönemlerden beri insanlar organik maddeleri gübre olarak kullanmışlardır. Toprağa verilen organik maddelerin bitkiler tarafından alınabilmesi için tamamen çürümesi gerekir; bu işlem genel itibarı ile çok uzun zaman almaktadır.

Eskiden beri kullanılan başlıca organik gübreler; ahır gübresi, insan gübresi, güvercin gübresi, süprüntü ve çöpler, kurumuş et ve kan, kavrulmuş boynuz, deri kıl, yün, deniz yosunları, fabrika artıkları, çürük meyveler, meyve ve sebze posaları olarak sıralanabilir.

Ahır gübresi ve yeşil gübreler, toprağın bitki ve basin maddeleri bakımından zenginleşmesini sağladıkları gibi, toprak mikro organizmalarının gelişmesine yardımcı olmakta ve bu şekilde toprağın havalanması ve su tutmasına olanak verir. Bu faydalar ise toprağın kolay işlenmesine yardımcı olur.

Toprakta bitkilerin faydalandıkları elzem maddaleri 1. 2. ve 3. derecede lüzumlu maddeler olarak üç grupta toplanabilir. Bitkilerin ise bu besin maddelerine olan ihtiyaçlarının ve kullanım dereceleri ise hemen hemen aynıdır. Bu elementlerin başında azot, fosfor, potasyum, kalsiyum (kireç) magnezyum vs. gelmektedir. Bitkilerin en fazla bu maddelere ihtiyaçları vardır.

Yukarıda saydığımız maddeler genellikle fabrikalar tarafından üretilir ve üreticiler tarafından toprağa verilirler. Bu gübrelere fenni gübre, ticari gübre, suni gübre isimleri verilmektedir. Bu gübreler teker teker ihtiyaç olan bileşik olarak üretilebileceği gibi karıştırılarak ihtiyaca yönelik komplike olarak da üretilebilir.

Herhangi bir toprağa gübre vermek için, toprağın kimyevi analizi yapılmalı ve yetişirilecek ürün dikkate alınmalıdır. Türkiye toprakları yüzyıllardır işlendikleri ve mahsül verdikleri için, özellikele organik maddeler başta olmak üzere azot ve fosfor açısından fakir düşmüşlerdi. Fazla yağış alan yerlerde ise kalsiyuma (kireç) ihtiyaç vardır. Potasyum bakımında topraklarımızın zengin olduğu söylenmektedir. Azot gibi toprakta hızlı eriyen ve bitkiler tarafından kısa zamanda alınabilir hale gelen gübreler, ekimle birlikte veya ekimden sonra bitkiler tarafından alınabilir gübreler ise ekimden bir kaç ay önce verilebilir.