Browsing "Older Posts"

Gösterilen Kategori " enerji "

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

By Ayrıntı Blog → 29 Nisan 2015 Çarşamba
yenilenebilir enerji kaynaklarıDünya nüfusunun gittikçe artması aynı zamanda enerji ihtiyacının da artmasına sebep olmaktadır.
Var olan mevcut kaynaklar( petrol doğalgaz vs) önümüzdeki yıllarda tükenecek.
Bu açıdan dünyanın kendini yenileyebilen enerji kaynaklarına ihtiyacı vardır. Bilim ve teknolojide bütün dünya araştırmalarını bu yöne sevk etmek durumunda…
Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?
·  hidrojen enerjisi
·  hidrolik enerjisi
·  jeotermal enerji
·  biyo kütle enerjisi
·  dalga enerjisi (gel git enerjisi)
·  rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi kendi kendini yenileyebilen kaynaklar arasında gösterilebilir. 

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki gerekli tesisatlar/ donanım kurulduğunda sadece bir günde Amerika'nın yarısına yakın bir nüfusun ihtiyaç duyduğu enerji güneşten sağlanabilecektir.
 Bu araştırma Amerika'da yapılmıştır ve bu araştırmadan anlaşılan odur ki kendi kendini yenileyebilen enerji kaynaklarını kullanabilecek teçhiazatların üretimi  ve teknik elemanların yetiştirilmesi insanlık olarak bizim sorumluluğumuzdadır. Çünkü bakkal amcanın helva yapması için her şey hazır ve sınırsız.

Tükenmeye yüz  tutan petrol kaynakları doğal gaz kaynakları insanlığın yeni enerji kaynaklarının arayışına yönlendirmektedir. Şu ana kadar ciddi olarak yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde yapılan araştırmalar güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi paydasında toplanmaktadır. Ülkemizde de Gökçeada ve Bozcaada da elektrik enerjisi rüzgar gülleri ile karşılanıyor. Güneş enerjisi üzerinde yapılan çalışmalar güneş enerjisinden araba üretme- güneş enerjisinden elektrik üretme güneş enerjisi kullanılarak su ısıtma çalışmalarıyla sınırlıdır. Fakat bu araştırmalar geliştirilirse söz konusu kaynakların sadece bir tanesi bile bütün dünyaya yetecek kadar enerji üretilebilir. Bu açıdan geleceğe umutla bakıyoruz. 
güneş enerjisi
Henüz kaynakların tükenmemiş olması belki devletleri bu konuda derin bir araştırmaya sevk etmiyor olabilir. Çünkü dünya üzerindeki rezervler önümüzdeki 20 yıl boyunca dünyaya yetecek kaynak sunuyor. Önümüzdeki 20 yıl gelmeden büyük devletler bu konuda derin araştırmalara yönleneceklerdir. Ekonomik siyasi dengelerin de değişmesi kaçınılmaz olacaktır. Geleceğin yeni dünyası yeniden şekillenirken dengelere oturan değil dengeleri oturtan güçlü bir ülke olmamızın en iyi yolu bir an evvel ulusal kaynakları “yenilenebilir enerji kaynakları”nı araştırmak bulmak ve bu konuda yetkin teknik elemanlar yetiştirmek üzere üniversitelerde bu konu ile ilgili bölümler açmak olacaktır.