Johann Wolfgang von GOETHE Kimdir

By Ayrıntı Blog 17 Nisan 2015 Cuma
Alman edebiyatının dahi şair ve yazarıdır ve dünyanın en büyük yazarlarından biri olarak kabul edilir. Sert ve disiplinli bir adam olan babası Johann Gaspar Goethe tanınmış bir hukukçuydu. Babası aynı zamanda Alman İmparatorluğunun "İmparatorluk Müşaviri" dir. Hassas ve romantik bir kadın olduğu bilinen annesi Katherina Elisabeth Textor'da iyi tanınmış bir ailenin kızıydı. Evlendiklerinde annesi 17, babası ise 40 yaşındaydı. Goethe'nin azimli ve disiplinli çalışmayı babasından, hayal gücü ve duygusallığı annesinden aldığı söylenebilir.

Goethe çocukluğundan itibaren şiire ve edebiyata çok meraklıydı. Babasının isteği ve kontrolü altında özel öğretmenlerden dersler almıştır. Latince, Yunanca, İtalyanca, İngilizce, Fransızca İbranice dersleri almıştır. Bunun yanında resim ve müzik derslerine de gitmiştir. Leipzig'de başladığı hukuk öğrenimine sağlık nedenlerinden dolayı ara vermiş, daha sonra Stazbourg'da bu öğrenimini tamamlayarak hukuk diplomasını almıştır. Bir müddet babasının yanında avukatlık yapmış daha sonra avukatlığı bırakarak kendini tamamen edebiyata vermiştir.

Sanata ve edebiyata çok meraklı olan Weimar Grandükü, Carl August'un ısrarı üzerine onun danışmanlığını yapmıştır. Bu görevi yerine getirirken iktisat ve siyasetle ilgilenmiştir. Goethe'nin çalışmaları ve gayreti sayesinde Weimar bir sanat merkezi haline gelmiştir. Ayrıca Goethe Grandük ile birlikte Fransa seferine de çıkmıştır.

Hassas ve romantik bir insan olan Goethe hayatından kadın ve aşkı hiç eksik etmemiştir. Yaşadığı birçok aşk hikayesi eserlerine ilham kaynağı olmuştur. Gençlik yıllarında Alman edebilaytında gençlik çağı denilen romantik dönemin öncülüğünü yapmıştır. İtalya seyahatleri sonucunda fazlaca etkilenmiş, Yunan ve Roma dönemine hayranlık beslemiştir. Bu hayranlık onun eserlerine klasik ölçü olarak yansımıştır. Schiller'le olan yakın dostluğu onun sanatsal anlayışına ironik unsurlar katmıştır. Goethe Doğu (şark) Edebiyatıylada yakından ilgilenmiştir. İranlı şair Hafız ve Mevlana esin kaynağı olmuştur ve olgunluk döneminde yayınladığı eserine "Şark-Garp Divanı" adını vermiştir. Tarih ve efsane unsurlarını içeren tiyatro eserlerinde Shakespeare etkisi görülür.

Tarih, bilim ve felsefeye büyük önem vermiştir. Eserlerinin güzelliği kültür kaynaklarının zenginliğinden de gelmektedir. Eserlerined bir edebi eserde bulunması gereken bütün unsurlar vardır. Bu sebeple eserleri tüm dünya dillerine çevrilmiş, büyük bir kısmı ise besteciler tarafından bestelenmiştir.

Goethe'nin asıl büyük eseri, hemen hemen hayatı boyunca yazdığı ve ölümünden bir yıl önce tamamlayabildiği Faust adlı dramdır. Eserin konusu ise bir halk efsanesinden alınmıştır.

Şahsiyeti ve sanatı ile sadece Alman edebiyatına değil dünya edebiyatınada damgasını vurmuş büyük şair, romancı ve tiyatro yazarıdır.

Paylaşan Hoca

Merhaba ben Paylaşan Hoca! MEB de Öğretmenim ve Blog yazarlığı yapıyorum. Ayrıntı Blog da hoş vakit geçireceğinizi düşünüyorum. Unutmayın Hayat Ayrıntılarda Sakldır.

Bu Konuya Yorum Yapın " Johann Wolfgang von GOETHE Kimdir "