Tags:

Gaspıralı İsmail Bey Kimdir

By Ayrıntı Blog 8 Şubat 2015 Pazar
gaspıralı ismail bey kimdir
Türklerin ve Müslümanların uyanmalarına kendini adamış gazeteci, eğitimci ve Türkçü fikir adamıdır. Kırım'ın Bahçesaray civarındaki Avcı Köyü'nde dünyaya gelmiştir (1851). 10 yaşında Akmescit (Simferepol) Rus Orta okuluna, 12 yaşında Voronij Rus askeri okuluna verilmiştir. Buradan da Moskova askeri lisesine gitmiştir. Bu lisede yaşatılan Slavcılık ideali ve Türk düşmanlığı onda büyük bir tepki meydana getirmiş ve onu Tür Milliyetçiliğine derinden bağlamıştır. Bu etkilerin tesiri ile gönüllü olarak Girit Muharebesine girmek istemişse de, İstanbul'a giden vapura binerken yakalanmış ve Kırım'a tekrar gönderilmiştir. Bu olaydan sonra okula devam etme imkanı da kalmayan Gaspıralı İsmail 17 yaşındayken Bahçesaray Zincirli medresede öğretmenlik yapmaya başlar.

1827'de Paris'e gitme fırsatı bulmuş ve iki yıl içinde zamanını iyi bir şekilde değerlendirip Fransa'da gördüklerini ve bunlar hakkındaki düşüncelerini "Avrupa  Medeniyetine Bir Nazar-ı Muvazene" adlı eserde toplamıştır. Bu eseri 1302'de İstanbul'da yayımlamıştır.

1875''te Kırıma'a dönen Gaspıralı İsmail Bey 1879'da Bahçesaray Belediye Başkanlığına seçilmiş ve dört yıl bu görevi yerine getirmiştir. 1883'te Tercüman gazetesini kurmuş 31 yıl boyunca fikirlerini ve düşüncelerini gazete aracılığı ile Türk ve İslam dünyasına yaymıştır.

1893'de Türkistan'a ve Hindistan'a geziler düzenleyerek konferanslar düzenlemiştir. Zamanın ileri gelenleri ile görüşmeler yapmış, Türklerin ve Müslümanların okuyup aydınlanmaları ve uyanmaları için büyük çaba sarf etmiştir.

Türk dünyasının gerilikten ve yoksulluktan kurtulması için Tercüman Gazetesinde "Dilde, Fikirde ve İşte Birlik" fikirlerini hedef alarak bu uğurda mücadele vermiştir. Tercüman yayınları arasında 40 adetten fazla bilim ve sosyal konuları işleyen eser yayınlamıştır. Gaspıralı bu çalışmalarıyla Türk dünyasının kalkınması için fikirlerini yaymaya çalışmıştır.

Osmanlı İmparatorluğunun zirai ve iktisadi yapısı üzerine araştırmalar yapmış, gayrimüslümlerin bu alanlardaki üstünlükleri üzerine incelemelerde bulunmuştur. Eğitim kuruluşları ve sosyal yardımlaşma kuruluşlarının faaliyete geçirilmesini istemiş, bunun için teşvik ve önderlik etmiştir.

Gaspralı İsmail Bey, Bahçesarayda 1914 yılında vefat etmiştir. Türk ve İslam dünyasında tesiri ve nüfuzu ile güçlü bir düşünür olduğunu ispat etmiştir.

Post Tags:

Paylaşan Hoca

Merhaba ben Paylaşan Hoca! MEB de Öğretmenim ve Blog yazarlığı yapıyorum. Ayrıntı Blog da hoş vakit geçireceğinizi düşünüyorum. Unutmayın Hayat Ayrıntılarda Sakldır.

Bu Konuya Yorum Yapın " Gaspıralı İsmail Bey Kimdir "