Tags:

Aristoteles (Aristo) Kimdir?

By Ayrıntı Blog 9 Aralık 2014 Salı
aristo kimdir
İnsanlık tarihinin en önemli bilginlerinden olan Aristo, dünya tarihine düşünce ve bilimler konusunda yön vermiş eski bir Yunan filozofudur. 19 yaşında iken geldiği Eflatunun Akademisi'nde öğrencilik yaptıktan sonra 343 den 340'a kadar Makedonya Kralı ikinci Filip'in oğlu İskender'in hocalığını yaptı. Bu ilişki ona çok değerli koleksiyonlar sağladı ve onun tabiat ilimlerin babası olmasına yardım etti.

Aristo'ya dayandırılan yazılar eski çağda bilinen ilimlerin hemen hemen hepsinin yani filozofun kendisi tarafından ortaya atılan sınıflama ya göre, hakikati konu alan teorik bilimlere (matematik, fizik ve teoloji veya ilk felsefe), faydalıyı konu alan pratik ilimlere (etik, ahla ve siyaset vb) ve güzeli konu alan poetik ilimleri aittir. Organon adı altında toplanan eserler Aristoteles'in mantığın kurucusu sayılmasına sebep olmuştur.

Gerçekte mantığın bütün unsurlarını Aristoteles bulmuş değildir fakat bu unsurları sıraya koymak tamamlamak ve tümden gelimci (dedüktif) mantık sistemini meyana getirmek için Aristo'nun dehası gerekmekteydi. Bu bakımdan Aristo yalnız felsefe, tarih, felsefe tarihi, anatomi, mantık, jeoloji, psikoloji gibi biliminin kurucusu olarak kalmamış aynı zamanda çağın bütün müspet bilimlerini kendinden sonraki çağlara ileten fikir ve düşünce tarihinin saygı değer isimlerinden birisi olmuştur.

Gerçek manada  Aristoteles'in eserleri hepsi birden, milattan önce 4. yüzyılda insan bilgisinin gerçek bir ansiklopedisini teşkil etmektedir. Aristo'nun matematik, metafizik mantık alanlarındaki düşünceleri İbni Sina, Farabi, İbni Rüşt gibi İslam bilginlerinden öğrenen Ortaçağ Batı filozoflarının skolastik adı verilen doktrinlerinin kaynağı, onun mantığıdır. Fakat onun izinde yürüyen Ortaçağ filozofları, şekil yönünden aldıkları Aristo'nun mantığının, kuru ve kısır bir sistem olarak skolastiğin temeli haline sokmuşlardır. Tecrübeye yani deneye sırt çeviren bu zihniyet, yüzyıllarca düşünce ufkunu karartmıştır.

Bununla beraber, Aristo'nun tahlilleri orijinal ve derin olarak vasıflandırılır. Onun metodu kendisinden sonra gelen düşünce üzerine geniş bir alanda tesir etmiştir. Aristo'nun bir çok eserleri Türkçe'ye de çevirmiştir.

Post Tags:

Paylaşan Hoca

Merhaba ben Paylaşan Hoca! MEB de Öğretmenim ve Blog yazarlığı yapıyorum. Ayrıntı Blog da hoş vakit geçireceğinizi düşünüyorum. Unutmayın Hayat Ayrıntılarda Sakldır.

Bu Konuya Yorum Yapın " Aristoteles (Aristo) Kimdir? "